Національна громадська платформа
«Реформуємо МВС: прозорість та відповідальність»

версія для друку

Цільмак Олена Миколаївна

Професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії доктор юридичних наук, професор.

Освіта вища. У 1991 році закінчила Одеський державний педагогічний інститут ім. К. Д. Ушинського за спеціальністю «педагогіка і психологія (дошкільна)», кваліфікація «викладач педагогіки та психології (дошкільної)» (диплом ЦВ № 663367; у 2000 році закінчила Інститут післядипломної освіти Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова за спеціальністю «психологія», кваліфікація «психолог» (диплом ДСК № 021928), у 2006 році закінчила Одеський юридичний інститут ХНУВС за спеціальністю «правознавство», кваліфікація «юрист» (диплом МВ № 14004510). Кандидат психологічних наук зі спеціальності 19.00.06 – юридична психологія (диплом ДК №028421), доктор юридичних наук зі спеціальності 19.00.06 – юридична психологія (диплом ДД № 008600); доцент по кафедрі юридичної психології та педагогіки Одеського державного університету внутрішніх справ (атестат 12 ДЦ №022776); професор по кафедрі криміналістики, судової медицини та психіатрії Одеського державного університету внутрішніх справ (атестат 12 ПР № 010087). Голова спеціалізованої вченої СРД 41.722.01, член спеціалізованої вченої СРД 41.722.02.

Є членом редколегії, редакційної ради фахового збірника наукових праць університету «Південноукраїнський правничий часопис» та електронного наукового журналу «Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих научных школ».

Автор більше 230 наукових праць, з яких: 2 одноосібні монографії, 3 колективні монографії; 127 наукових статей, опублікованих у фахових наукових виданнях України, дев'ять з яких - у фахових виданнях затверджених ВАК Росії, одна – у Польщі; більше 20 публікацій наукового та навчально-методичного характеру (підручників, навчальних посібників, науково-практичних рекомендацій, методичних рекомендацій тощо).

Рекомендувати цей матеріал

Поставити посилання у соцмережі