Національна громадська платформа
«Реформуємо МВС: прозорість та відповідальність»

версія для друку

Харченко Вадим Борисович

У 1990 році закінчив факультет № 3 (слідчо-криміналістичний) Харківський юридичний інститут імені Ф. Е. Дзержинського (тепер – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) за спеціальністю «правознавство».

У 1990–1992 роках працював у Лінійному відділі на станції «Харків-пасажирський» Південного УВС на транспорті на посадах слідчого, старшого слідчого, заступника начальника слідчого відділення.

У 1992–2007 роках працював у Харківському національному університеті внутрішніх справ на посадах викладача, ад’юнкта старшого викладача, доцента, начальника факультету, начальника кримінологічної лабораторії.

З 2008 до 2010 року працював доцентом кафедри права Сумського державного університету. У 2011–2012 роках – завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін та адміністративного права Харківського економіко-правового університету.

З лютого 2012 року професор, а з липня 2012 року – завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ.

У 1996 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Кримінально-правова охорона авторського права і суміжних прав», у 2011 році – докторську дисертацію за темою «Кримінально-правова охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні: перспективи розвитку та гармонізації з європейським законодавством». У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри права.

Коло наукових інтересів – кримінально-правове забезпечення охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності, ІТ злочинність, протидії наведеним посяганням. Автор понад 150 наукових та навчально-методичних робіт.

Рекомендувати цей матеріал

Поставити посилання у соцмережі