Національна громадська платформа
«Реформуємо МВС: прозорість та відповідальність»

версія для друку

Рудий Назар Ярославович

Учений секретар Вченої ради Львівського державного університету внутрішніх справ кандидат юридичних наук, доцент підполковник міліції.

В 2002 році закінчив Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України за спеціальністю «Правознавство». В 2004 р. закінчив магістратуру Національної академії внутрішніх справ України. У 2007 р. закінчив Львівську комерційну академію за спеціальністю «Фінанси». В 2011 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. У 2013 році отримав вчене звання доцента.

В органах внутрішніх справ з 1998 року. Починав з рядового, працював на посадах дільничного інспектора, командира навчального взводу, викладача та доцента кафедри теорії та історії держави і права Львівського державного університету внутрішніх справ.  

Автор та співавтор понад 60 наукових та методичних праць, в тому числі: навчальні та навчально-методичні посібники, монографії, статті у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, тощо.

Дійсний член Міжнародної асоціації істориків права та Міжнародної поліцейської асоціації.

 

 

Рекомендувати цей матеріал

Поставити посилання у соцмережі