Національна громадська платформа
«Реформуємо МВС: прозорість та відповідальність»

версія для друку

"План заходів щодо проведення експерименту ..." затверджений наказом МВС України від 01.07.2014 № 622

10.07.2014
Текст

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

 

01.07.2014 № 622

 

                                    

ПЛАН

заходів щодо проведення експерименту з удосконалення діяльності  органів і підрозділів внутрішніх справ

ГУМВС України у Львівській області у 2014 році

 

з/п

Завдання

Назва заходу

Потреба у фінансуванні

Відповідальні за виконання

Термін виконання

Примітки

1.

Проведення аналізу сучасного стану органів і підрозділів Головного управління МВС України у Львівській області (далі – ГУМВС)

1.1. Організувати проведення незалежною соціологічною службою соціологічного дослідження щодо думки населення про діяльність органів внутрішніх справ (далі – ОВС), попередньо узгодивши порядок та методику його проведення

Потребує фінансування

Робоча група №1

До 01 вересня

 

1.2. Розробити методику та тести, на основі яких провести комплексну оцінку особового складу за напрямами: професійна підготовка, морально-етичні якості, фізична підготовка

Потребує фінансування

Робоча група №1

До 01 вересня

 

1.3. Із залученням незалежної соціологічної служби провести анонімне опитування  особового складу щодо внутрішньої оцінки діяльності міліції, відповідних керівників, умов праці, матеріально-технічного та фінансового забезпечення, соціального захисту, а також мотивації до сумлінного виконання ними своїх обов’язків

Потребує фінансування

Робоча група №1

До 01 вересня

 

1.4. Ініціювати проведення незалежного аудиту фінансового та матеріально-технічного забезпечення ГУМВС та  територіальних ОВС, надання об’єктивної оцінки наявним матеріально-технічним ресурсам

Потребує фінансування

Робоча група №1

 

До 25 серпня

 

1.5. Спільно з представниками громадськості провести аудит реєстру службових приміщень, що знаходяться на балансі або орендовані підрозділами та службами ГУМВС

Не потребує фінансування

Робоча група №1

До 10 вересня

 

1.6. Результати проведеної роботи розглянути на засіданні Комісії з організаційно-методичного супроводження експерименту та узагальнення його результатів за участі представників органів місцевої влади і громадськості. Підготувати  та надіслати до МВС пропозиції щодо шляхів вирішення виявлених проблем

Не потребує фінансування

Робоча група №1

 

До 15 вересня

 

2.

Оптимізація структури ГУМВС

2.1. Провести функціональний огляд структурних підрозділів ГУМВС і територіальних ОВС, за результатами якого підготувати пропозиції щодо оптимізації завдань і функцій, а також організаційно-штатної структури

Не потребує фінансування

Робоча група №2

 

До 25 серпня

 

2.2. Вивчити, у межах законодавства України, питання щодо доцільності передачі частини адміністративних послуг, що надаються ОВС, до єдиного вікна Центру надання адміністративних послуг

Не потребує фінансування

Робоча група №2

До 01 вересня

 

3.

Взаємодія органів місцевої влади з міліцією

 

3.1. Ініціювати проведення соціологічного опитування населення щодо необхідності створення та засад функціонування місцевої міліції

Потребує фінансування

Робоча група №3

 

До 25 липня

 

3.2. Опрацювати питання щодо змін у законодавчі та нормативно-правові акти, необхідні для належного функціонування місцевої міліції з розрахунком очікуваних потреб у її фінансуванні

Не потребує фінансування

Робоча група №3

 

До 01 жовтня

 

3.3. Організувати робочу нараду з представниками органів місцевого самоврядування та громадськості щодо правових засад утворення місцевої міліції, її штатної чисельності, матеріально-технічного, фінансового забезпечення

Не потребує фінансування

Робоча група №3

 

До 25 липня

 

4.

Реформування діяльності підрозділів Державної автомобільної інспекції (ДАІ)

 

4.1. Розробити систему заходів зовнішнього та внутрішнього контролю за діями працівників ДАІ, максимально наближену до вимог об’єктивності та незалежності

Не потребує фінансування

Робоча група №4

 

До 01 вересня

 

4.2. Розробити альтернативні моделі діяльності підрозділів ДАІ з одночасною розробкою штатного розпису, функціональних завдань, фінансування та відповідного нормативного забезпечення

Потребує фінансування

Робоча група №4

 

До 01 вересня

 

4.3. З метою зміцнення засад професійності розробити перелік загальних та спеціальних навичок працівників ДАІ, систему та кількісно-якісні критерії їх оцінювання

Не потребує фінансування

Робоча група №4

 

До 20 вересня

 

4.4. За результатами проведеної роботи розробити та надіслати до МВС пакет пропозицій про внесення змін у законодавчі та нормативно-правові акти щодо запровадження нової моделі діяльності підрозділів ДАІ та джерел їх фінансування

Не потребує фінансування

Робоча група №4

 

До 30 жовтня

 

5.

Запровадження нових показників ефективності роботи

5.1. Розробити нову систему оцінки діяльності ОВС, засновану на принципах проблемно-орієнтованого підходу, вирішення потреб місцевих громад та періодичного опитування населення, у тому числі з урахуванням міжнародного досвіду. До цієї роботи залучити найбільш кваліфікованих фахових експертів (соціологів, політологів, діячів громадського сектору та інших) 

Потребує фінансування

Робоча група №5

 

До 15 серпня

 

5.2. Провести навчання керівного складу з питань запровадження нової системи оцінки діяльності ОВС

Не потребує фінансування

Робоча група №5

 

До 20 серпня

 

5.3. Провести апробацію нової системи оцінки діяльності ОВС з урахуванням думки населення про роботу міліції на основі періодичного опитування населення, оцінки колективом своєї діяльності, протидії злочинам, що викликають негативний соціальний резонанс

Не потребує фінансування

Робоча група №5

 

Період проведення експерименту

 

6.

Зміни в процедурах кадрової роботи

6.1. Розробити механізм урахування думки колективу та територіальної громади під час призначення або звільнення керівників ОВС, старших дільничних (дільничних) інспекторів міліції

Не потребує фінансування

Робоча група №6

 

Період проведення експерименту

 

6.2. Запровадити практику участі громадськості в роботі кадрових комісій з питань призначення працівників ОВС

Не потребує фінансування

ГУМВС

Період проведення експерименту

 

6.3. Вивчити навантаження на працівників структурних підрозділів територіальних ОВС та реальні витрати часу для виконання службових обов’язків, установивши залежність від характеру території обслуговування

Не потребує фінансування

Робоча група №6

 

До 01 серпня

 

7.

Запровадження моделі community policing у роботі з населенням,

підвищення рівня прозорості та відповідальності в діяльності

7.1. Спільно з фахівцями навчальних закладів та неурядових організацій розробити заходи community policing та надати пропозиції щодо їх запровадження в діяльність ОВС

Не потребує фінансування

Робоча група №7

 

До 15 серпня

 

7.2. Розробити та запровадити в практику нові форми взаємодії міліції з громадськістю з питань забезпечення громадського порядку та громадської безпеки

Не потребує фінансування

Робоча група №7

 

Період проведення експерименту

 

7.3. Спільно з неурядовими та міжнародними організаціями провести навчання керівної ланки від заступника начальника міськрайвідділу та вище з питань сучасних засад community policing

 

Робоча група №7

 

До 15 серпня

 

7.4. Ініціювати внесення пропозицій до органів місцевої влади, інших зацікавлених сторін щодо запровадження в роботу ОВС автоматизованої системи управління нарядами міліції з метою підвищення ефективності і оперативності реагування на заяви і повідомлення про кримінальні та інші правопорушення

Не потребує фінансування

Робоча група №7

 

До 01 серпня

 

7.5. Вивчити питання стосовно запровадження на рівні області інтернет-ресурсу «Crime mapping» з відкритою інформацією щодо зафіксованих дзвінків на спецлінію «102», з наступним відображенням важливої для громадян інформації (місце вчинення правопорушення, орієнтування щодо розшуку підозрюваного, дії міліції з реєстрації правопорушення тощо)

Потребує фінансування

Робоча група №7

 

До 01 серпня

 

7.6. Провести навчання для працівників ОВС середньої ланки з метою покращення комунікації з представниками мас-медіа та реагування на запити засобів масової інформації

Не потребує фінансування

Робоча група №7

 

До 25 липня

 

7.7. Запровадити в практику регулярну публікацію звітів за основними напрямами діяльності, з урахуванням вимог законодавства щодо нерозголошення інформації з обмеженим доступом, а також персональних даних, уключаючи проблемні питання та шляхи їх вирішення

Не потребує фінансування

ГУМВС

Період проведення експерименту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8. Забезпечити взаємодію з інститутами громадянського суспільства в питаннях поширення серед населення ідей нетерпимості до проявів корупції, пропагування переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя

Не потребує фінансування

Робоча група №7

 

На період проведення експерименту

 

7.9. Забезпечити відповідно до законодавства належну організацію прийому громадян керівництвом ОВС

Не потребує фінансування

Робоча група №7

 

Період проведення експерименту

 

7.10. Розробити порядок відвідування представниками громадськості територіальних ОВС з метою перевірки умов роботи працівників, наявності скарг відвідувачів та їх обґрунтованості, умов перебування затриманих осіб з дотриманням певних обмежень здійснення таких візитів

Не потребує фінансування

Робоча група №7

 

Період проведення експерименту

 

7.11. Спільно з фахівцями навчальних закладів та неурядових організацій розробити та апробувати оновлену процедуру відомчого розгляду скарг на зловживання працівників ОВС, що має передбачати участь громадськості на різних етапах розгляду

Не потребує фінансування

Робоча група №7

 

Період проведення експерименту

 

7.12. Підготувати пропозиції щодо запровадження в діяльність ОВС ряду інновацій з питань забезпечення прав людини, зокрема:

  • електронних терміналів реєстрації усіх відвідувачів та створення єдиної автоматизованої системи обліку всіх осіб, які прибувають до ОВС;
  • персоніфікації особи працівника міліції, шляхом запровадження індивідуальних номерів для форменого одягу та елементів екіпіровки;
  • забезпечення працівників патрульної служби, слідчо-оперативних груп засобами відеофіксації своїх дій з подальшою передачею запису з мобільного пристрою до чергової частини та, при необхідності, використання запису як  доказу;
  • єдиного електронного протоколу (custody record), що містить інформацію про підозрюваного на всіх етапах – затримання, переміщення, зміни статусу тощо;
  • обов’язкового незалежного медичного огляду всіх осіб, затриманих та доставлених до ОВС;
  • індивідуальних пакетів для зберігання речей затриманих осіб;
  • розміщення в ОВС плакатів з питань отримання юридичної допомоги;

 

Потребує фінансування

Робоча група №7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Період проведення експерименту

 

 

 

  • надання дозволу особам, які поміщені до ізоляторів тимчасово тримання (ІТТ), користуватися телефоном з дотриманням вимог кримінально-процесуального законодавства

 

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендувати цей матеріал

Поставити посилання у соцмережі


коментарі

Щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном  »»
Ви також можете скористатись формою для коментарів від соціальних сетей