Національна громадська платформа
«Реформуємо МВС: прозорість та відповідальність»

версія для друку

Повідомлення ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів Громадської ради при МВС України

02.07.2015
джерело: www.mvs.gov.ua

Відповідно до пункту 8 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» зі змінами та доповненнями (далі – Типове положення), ініціативна група з підготовки та проведення установчих зборів Громадської ради при МВС України (далі - ініціативна група) повідомляє, що 06 серпня 2015 року о 10.00 у приміщенні Центру культури та мистецтв МВС України, розташованому за адресою: 01024, м.Київ, вул. Академіка О.О.Богомольця, 12/16 будуть проведені установчі збори Громадської ради при МВС України.

До участі запрошуються інститути громадянського суспільства, які відповідають вимогам Типового положення.

Реєстрація повноважних представників інститутів громадянського суспільства, які мають намір узяти участь в установчих зборах, відбудеться за вказаною адресою в період з 09.00 до 10.00 06 серпня 2015 року.

Під час проведення установчих зборів з числа кандидатів до нового складу Громадської  ради будуть обиратися лічильна комісія, голова  зборів, секретар, а також новий склад Громадської ради. Рішення   установчих зборів оформляється протоколом.

Заяви інститутів громадянського суспільства для участі в установчих зборах подаються у довільній формі та підписуються уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

- рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для  участі  в установчих  зборах  представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

- біографічна   довідка   делегованого  представника  інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;   копія  виписки  з  Єдиного  державного реєстру підприємств та організацій    та   витяг   із   статуту   (положення)   інституту громадянського  суспільства  щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

- інформація про отримання інститутом   громадянського суспільства  як володільцем  бази  персональних даних його членів згоди  делегованого  ним представника на обробку його персональних даних;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані   програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному   органу   письмових обґрунтованих  пропозицій  і  зауважень з  питань  формування  та реалізації  державної політики у відповідній сфері та інформування про  них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі,  коли інститут громадянського суспільства працює менше року, за період діяльності);

- відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

Вимоги до оформлення документів: відповідно до національного стандарту ДСТУ 4163-2003: «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів», затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55.

Заяви подаються шляхом надсилання поштової кореспонденції або особисто повноважним представником інституту громадянського суспільства через Приймальню громадян МВС України за адресою: 01024, м. Київ,  вул. Академіка О.О. Богомольця, 10, одержувач: ініціативна група з підготовки та проведення установчих зборів Громадської ради при МВС України.

Одночасно повідомляємо, що відповідно до доручення МВС від 05 червня 2015 року створено ініціативну групу з підготовки установчих зборів щодо формування Громадської ради при МВС України.

Очолює ініціативну групу радник  Міністра внутрішніх справ України Філенко Володимир Пилипович.

Від громадськості до складу ініціативної групи увійшли:

1. Захаров Євген Юхимович;

2. Блага Алла Борисівна;

3. Кобзін Денис Олександрович;

4. Корягіна Анжела Миколаївна;

5. Мартиненко Олег Анатолійович;

6. Черноусов Андрій Миколайович.

 

Від Міністерства внутрішніх справ України:

1. Шевченко Артем Валерійович;

2. Куцеконь Роман Іванович;

3. Малиш Мирослава Михайлівна;

4. Бородич Наталія Леонідівна;

5. Трофімов Вадим Юрійович.

Відповідальною особою ініціативної групи визначена Бородич Наталія, електронна адреса: ig@mvs.gov.ua, телефон: (044) 256-13-69.

Рекомендувати цей матеріал

Поставити посилання у соцмережі